Hotelový intranet

Průběžně pracujeme na intranetu pro významnou hotelovou síť. Do systému jsme již integrovali velké množství modulů - od fakturace, přes rezervace až po ty které ovládají zámky pokojů a topení v nich.