Hotové produkty

Systém pro rezervace dárců krve

V roce 2022 jsme uvedli nový systém řešící specifickou problematiku rezervací dárců krve.