Jak vývoj probíhá

Postup vývoje

  1. Úvodní schůzka nám nastíní rámec naší spolupráce
  2. Je nutné dopodrobna analyzovat problematiku, které se budeme společně věnovat
  3. Vytvoříme předběžný návrh řešení a rozpočet, který s Vámi konzultujeme
  4. Ve chvíli odsouhlasení návrhu a rozpočtu započne vývoj
  5. Vývoj můžete průběžně sledovat a připomínkovat, tak aby vyvíjený produkt skutečně odpovídal Vaší představě
  6. Ve chvíli odsouhlasení finální podoby zvolíme ideální prostředí, na kterém projekt provozovat a zpřístupníme ho světu

Dlouhodobá podpora

Na přání zákazníka poskytujeme i dlouhodobou smluvní podporu, abyste měli jistotu, že bude Váš systém funkční a aktuální po celou dobu jeho provozování. U nás komunikujete přímo s odborníky, ne s telefonickými asistenty, či pracovníky callcentra. Jsme schopni průběžně řešit všechny problémy, spojené s provozem i drobné dílčí úpravy.

Finanční náročnost

Je nutné počítat s tím, že vývoj na míru je vždy finančně náročnější než předplatné, či zakoupení "krabicového" řešení. Každá investovaná koruna se ale odrazí ve výsledném produktu. Jsme schopni vyhovět Vašim konkrétním požadavkům, zefektivnit procesy, lépe zacílit na uživatele a řešit problematiku, které se hotová řešení na úkor univerzálnosti vyhýbají. Nespornou výhodou je i 100% kontrola nad daty a službami s výsledkem spojenými.